TKO JE BIO NAJUSPJEŠNIJI POLITIČAR NA PODRUČJU OPĆINE TOMISLAVGRAD U 2017. GODINI?
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
 

Ukupan iznos raspodjeljuje se po županijama, u zavisnosti od broja nezaposlenih osoba i njihovog sudjelovanja u ukupnom broju nezaposlenih u FBiH

Vlada Federacije BiH je na jučerašnjoj sjednici u Sarajevu, kojom je, po ovlaštenju premijera FBiH Fadila Novalića, predsjedavala zamjenica premijera FBiH Jelka Miličević, donijela Odluku o usvajanju Programa utroška s Planom raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - financiranje prvog zapošljavanja i samozapošljavanja“, utvrđenih Proračunom FBiH za 2016. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta. Riječ je o ukupnom iznosu od 50.000.000 KM, a sredstva će biti realizirana putem Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Ukupan iznos raspodjeljuje se po županijama, u zavisnosti od broja nezaposlenih osoba i njihovog sudjelovanja u ukupnom broju nezaposlenih u FBiH. Po tom kriteriju, Unsko-sanskoj županiji pripada 6.115.000 KM, Posavskoj  580.000 KM, Tuzlanskoj 14.065.000 KM, Zeničko-dobojskoj 9.385.000 KM, Bosansko-podrinjskoj 550.000 KM, Srednjebosanskoj 4.360.000 KM, Hercegovačko-neretvanskoj 4.355.000 KM, Zapadnohercegovačkoj 1.445.000 KM, Sarajevskoj 7.965.000 KM, te Hercegbosanskoj županiji 1.180.000 KM.

Svrha programa je subvencioniranje poslodavaca za slučaj zapošljavanja nezaposlenih osoba bez radnog iskustva, odnosno radnog staža u zvanju za koje su se obrazovale ili u nivou stručne spreme i subvencioniranje osoba koje se samozapošljavaju.

Sredstva su namijenjena poslodavcima koji zapošljavaju osobe u životnoj dobi od 15 do 30 godina, koje se u evidenciji nadležne službe za zapošljavanje vode kao nezaposlene duže od trideset dana i koje, bez obzira na period, nemaju ukupno evidentiranog staža osiguranja više od jedne godine u zvanju za koje se obrazovala.

Također, sredstva su predviđena i za osobu koja se samozapošljava u životnoj dobi od 18 ili više godina, vodi se u evidenciji nadležnog organa za zapošljavanje kao nezaposlena neprekidno duže od trideset dana i koja bi koristila subvenciju kako bi radila samo za sebe.

Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava bit će objavljen na internetskoj stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje i u najmanje dva dnevna lista dostupna na cijelom području Federacije BiH, a koji ostaje otvoren do utroška raspoloživih sredstava.

Obrazac zahtjeva za subvenciju će propisati Federalni zavod za zapošljavanje i bit će dostupan na njegovoj internetskoj stranici, te u prostorijama kantonalne službe za zapošljavanje.

Federalni zavod će, u suradnji sa županijskim službama za zapošljavanje, provjeravati kvalificiranost poslodavaca i osoba koje se samozapošljavaju, a na osnovu podataka iz prijave, kao i onih koje će biti pribavljane po službenoj dužnosti.

Na osnovu dostavljenog izvještaja županijske službe za zapošljavanje o ispunjavanju uvjeta za isplatu, Federalni zavod podnosi Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta zahtjev za doznačavanje sredstava iz Proračuna  FBiH za 2016. godinu. Nakon doznačavanja sredstava, Federalni zavod će korisnicima sredstava refundirati ugovoreni iznos za protekli mjesec do isteka ugovorene obveze sufinanciranja.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će dostavljati Vladi FBiH kvartalni izvještaj o napretku u implementaciji, korištenju subvencija i dostignutim ciljevima, na temelju mjesečnih izvještaja Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Kontrolu korištenja subvencija vršit će Porezna uprava FBiH i Federalna uprava za inspekcijske poslove.

Povrat isplaćenih sredstava na ime subvencije zbog neispunjavanja uvjeta od strane poslodavca i osobe koja se samozapošljava, garantira se bjanko potpisanom i ovjerenom mjenicom, s naznakom „bez protesta“, koju su poslodavac, odnosno osoba koja se samozapošljava, dužni dostaviti, zajedno s mjeničnom izjavom - ovlaštenjem za popunjavanje mjenice i bjanko potpisanom i ovjerenim nalogom za plaćanje, prilikom zaključivanja ugovora o sufinanciranju sa Zavodom za zapošljavanje, odnosno županijskim službama.

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“, priopćeno je iz Vlade Federacije B i H.

www.tomislavnews.com

Gdje ste?

Vi ste na pravom mjestu, a pred vama je redizjanirani duvanjski portal, namijenjen, prije svih, onima rođenim na Duvanjskom polju ili porijeklom iz ovoga, prirodnim ljepotama i poviješću, bogatog kraja. 

Pratite nas.

 
Top