Vlada je donijela Odluku o prijenosu udjela državnog kapitala Hercegbosanske županije u JP RU „Tušnica“ d.o.o. na JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar radi povezivanja navedenih društava u ovisno i vladajuće društvo


Jučer je održana 7. sjednica Vlade Hercegbosanske županije na kojoj je donesena Odluka o pristupanju izradi Strategije razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2014.-2020. godina, koju će Vlada Hercegbosanske županije provesti u sklopu UNDP –ovog projekta „Primjena koncepta ljudske sigurnosti u cilju stabilizacije zajednice u Hercegbosanskoj županiji“. Shodno tome, dana je suglasnost na Sporazum o suradnji između Vlade i općina Hercegbosanske županije u području izrade same strategije, te je Rješenjem imenovana Radna skupinu koja će raditi na procesu izrade spomenute strategije razvoja.

Vlada je donijela Odluku o prijenosu udjela državnog kapitala Hercegbosanske županije u JP RU „Tušnica“ d.o.o. na JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar radi povezivanja navedenih društava u ovisno i vladajuće društvo. Ova Odluka biti će upućena u Skupštinu Hercegbosanske županije na daljnje postupanje.

Razmatrana su Izvješća o radu za 2013. godinu Ministarstva graditeljstva, obnove, prostranog uređenja i zaštite okoliša i Uprave za ceste Hercegbosanske županije, te Izvješće o realizaciji programa utroška sredstava Ministarstva graditeljstva, obnove, prostranog uređenja i zaštite okoliša za 2013. godinu.

Dana je suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Zavoda za Zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije.

Vlada je jučer donijela Odluku o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka kreditnog zaduživanja kod banaka za financiranje kapitalnih investicija u oblasti cesta. Ovo Povjerenstvo će provesti postupak javne nabave, utvrditi listu banaka koje ispunjavaju uvjete i o tome izvijestiti Vladu Hercegbosanske županije, a Vlada Skupštinu Hercegbosanske županije, koja će donijeti konačnu Odluku o kreditnom zaduženju.

Prednacrt Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova, koji je bio najavljen za jučerašnju sjednicu, povučen je s dnevnog reda i o njemu će se raspravljati nakon usvajanja Proračuna za 2014. godinu.

7. točka dnevnog reda odgođena je za jednu od sljedećih sjednica Vlade Hercegbosanske županije, pruiopćeno je iz Vlade HBŽ.
TN

Gdje ste?

Vi ste na pravom mjestu, a pred vama je redizjanirani duvanjski portal, namijenjen, prije svih, onima rođenim na Duvanjskom polju ili porijeklom iz ovoga, prirodnim ljepotama i poviješću, bogatog kraja. 

Pratite nas.

 
Top