JP ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres obavještava sve stanovnike, a osobito poljoprivrednike, kad uslijede radovi na polju: uklanjanje korova, šiblja, suhe trave i lišća, da vode računa pri spaljivanju otpada kako ne bi izazvali požar. 

 

Svjedoci smo velikih i dugotrajnih šteta nastalih od požara, a izazvanih ljudskim faktorom.

Molimo MUP, Civilnu zaštitu, Županijsku Upravu za šume da u ovom alarmantnom periodu pojačaju aktivnosti po pitanju protupožarne zaštite, a posebno u preventivnim aktivnostima.

Za slučaj da dođe do izbijanja požara ili njegovog širenja, svaka osoba je dužna pristupiti gašenju ako je to u mogućnosti učiniti bez opasnosti za sebe i druge. Ako to ne može učiniti sama, osoba je dužna obavijestiti Operativni centar civilne zaštite na broj telefona 121 ili policiju na broj 122, obavijst je i upozorenje iz JP ŠGD Hercegbosanske šume.

www.tomislavnews.com/ Foto : Studio Relive

Gdje ste?

Vi ste na pravom mjestu, a pred vama je redizjanirani duvanjski portal, namijenjen, prije svih, onima rođenim na Duvanjskom polju ili porijeklom iz ovoga, prirodnim ljepotama i poviješću, bogatog kraja. 

Pratite nas.

 
Top