TKO JE BIO NAJUSPJEŠNIJI POLITIČAR NA PODRUČJU OPĆINE TOMISLAVGRAD U 2017. GODINI?
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
 

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH je večeras po hitnom postupku usvojio Prijedlog zakona o dopuni Zakona o javnim nabavkama BiH.


Vijeće ministara BiH utvrdilo je prijedlog ovog zakona, koji je predložila Agencija za javne nabavke radi osiguranja kontinuiteta odlučivanja po svim žalbama u oblasti javnih nabavki.

Dopunama Zakona utvrđena je nadležnost Ureda za razmatranje žalbi sa sjedištem u Sarajevu za donošenje odluka po žalbama do uspostavljanja ispostava u Banja Luci i Mostaru, kako bi se osigurala nesmetana pravna zaštita u svim postupcima javnih nabavki.

Po hitnom postupku je usvojen Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti.

Vijeće ministara BiH je utvrdilo prijedlog ovog zakona kojim se ova oblast usklađuje s međunarodnim standardima.

U novi tekst zakona inkorporirane su značajnim dijelom sugestije i primjedbe pristigle na raniji tekst zakona koji nije dobio parlamentarnu podršku, a koje nisu u suprotnosti s preporukama Odbora eksperata Vijeća Europe za evaluaciju borbe protiv pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti (MONEYVAL).

Ovim zakonom definira se uloga Financijsko-obavještajnog odjela (FOO) kao središnje jedinice koja prima, analizira i prosljeđuje informacije, podatke i dokumentaciju o sumnjivim transakcijama u vezi s pranjem novca i financiranjem terorističkih aktivnosti.
Usvajanjem ovog zakona prevenira se negativno etiketiranje Bosne i Hercegovine u oblasti borbe protiv pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti.

Usvojen je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona BiH.
Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona BiH, s ciljem harmonizacije krivičnog zakonodavstva BiH s međunarodnim pravom te njegova usklađivanja s preporukama Odbora eksperata Vijeća Europe za evaluaciju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (MONEYVAL).

Kako je navedeno iz Vijeća ministara BiH, predloženim zakonom se izvršava i razgraničenje nadležnosti za pojedina kaznena djela koja su sadržana i u kaznenim zakonima entiteta i Brčko Distrikta radi otklanjanja mogućih sukoba nadležnosti između njihovih policijskih i pravosudnih tijela.

Izmjenama i dopunama Zakona, između ostalog, predviđene su strože kazne za kaznena djela trgovine ljudima te se organizirana međunarodna trgovina ljudima propisuje kao posebno kazneno djelo.
Zahtjev zastupnika Denisa Bećirovića da se Prijedlog zakona o dopunama Kaznenog zakona BiH razmatra po hitnom postupku, zbog nedostatka entitetske većine, upućen je Kolegiju na usuglašavanje.

Na usuglašavanje će biti upućena i mišljenja Ustavnopravne komisije i Komisije za promet i komunikacije o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom radio-televizijskom sustavu BiH. Naime, Ustavnopravna komisija nije utvrdila postojanje ustavnog osnova za predloženi zakon, a Komisija za promet i komunikacije nije podržala njegove principe.

Zbog nepostojanja entitetske većine, na usuglašavanje Kolegiju bit će upućen i Prijedlog zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u građanskim stvarima.

Zastupnici nisu podržali Prijedlog okvirnog zakona o ograničenjima u raspolaganju javnim sredstvima u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Niko Lozančić.
Nije podržan ni Prijedlog zakona o dopuni Kaznenog zakona BiH, čiji je predlagač Denis Bećirović.

Predstavnički dom je podržao Inicijativu poslanika Ante Domazeta da se „paralelno ili nezavisno od promjene zakonskih propisa kojima se reguliraju plaće i primanja zastupnika i drugih dužnosnika na razini svih vlasti u BiH, kao čin kolektivnog ili individualnog odlučivanja, usvoje odluke o odricanju od određenih prava za koja smatramo da su u sadašnjim društvenim okolnostima neprihvatljiva kao oblik privilegija u društvu“.

Podržana je i inicijativa zastupnika iz Kluba SDA kojom se traži da „Zajednička komisija za administrativne poslove, u skladu sa zahtjevima građana, ali i ranijim inicijativama nekih zastupnika, odmah smanji i plaće i sve privilegije zastupnika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH“.

Zastupnici su usvojili Izvještaj o radu Pravobranteljstva BiH za razdoblje 1.1.2013. – 31.12.2013., kao i Izvještaj o provođenju zakona iz nadležnosti Središnjeg izbornog povjerenstva BiH u 2013. godini.(Fena)TN

Gdje ste?

Vi ste na pravom mjestu, a pred vama je redizjanirani duvanjski portal, namijenjen, prije svih, onima rođenim na Duvanjskom polju ili porijeklom iz ovoga, prirodnim ljepotama i poviješću, bogatog kraja. 

Pratite nas.

 
Top