Na svojoj 54. sjednici Vlada Republike Hrvatske usvojila je Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu.

 

U 2017. godini u Državnom proračunu Republike Hrvatske odobrena su financijska sredstva u iznosu od 23.500.000,00 kuna i Odlukom Vlade Republike Hrvatske imenovano je međuresorno Povjerenstvo za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu,

Nakon provedenog Javnog natječaja za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2017., na koji je pristiglo ukupno 363 prijave, održane su tri sjednice Povjerenstva. Po razmatranju svih zaprimljenih prijava, uvida u projektnu dokumentaciju i terenskog pregleda projekata i programa koji su ušli u uži izbor.

Povjerenstvo je donijelo Zaključak o raspodjeli sredstava za financiranje programa i projekata:

programima i projektima iz područja kulture 6.210.000. 00 kn
programima i projektima iz područja obrazovanja i znanosti 6.510.000. 00 kn
programima i projektima iz područja zdravstva 4.490.000. 00 kn
programima i projektima iz ostalih područja 6.290.000. 00 kn
što ukupno iznosi 23.500.000,00 kn.

Odobrena su tri projekta s područja općine Tomislavgrad, ukupne vrijednosti 900 000 KN:

  1. Izgradnja sportske dvorane Osnovne škole fra Mije Čuića-područne škole u Brišniku  450.000,00 kn
  2. Nabava i ugradnja namještaja i opreme za Dječji vrtić “Bukovica” – općina Tomislavgrad , Školske sestre franjevke Krista Kralja – Provincija Svete Obitelji u Hercegovini  100.000,00 kn
  3. Opremanje Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tomislavgrad,   350.000,00 kn

www.tomislavnews.com /mandino-selo.com

Gdje ste?

Vi ste na pravom mjestu, a pred vama je redizjanirani duvanjski portal, namijenjen, prije svih, onima rođenim na Duvanjskom polju ili porijeklom iz ovoga, prirodnim ljepotama i poviješću, bogatog kraja. 

Pratite nas.

 
Top