TKO JE BIO NAJUSPJEŠNIJI POLITIČAR NA PODRUČJU OPĆINE TOMISLAVGRAD U 2017. GODINI?
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
 

Javni oglas za prodaju i zakup neizgrađenog ostalog građevnog zemljišta u vlasništvu općine Tomislavgrad putem javnog nadmetanja

 

 

Predmet ovog Javnog oglasa je prodaja neizgrađenog ostalog građevnog zemljišta u vlasništvu i posjedu Općine Tomislavgrad radi izgradnje stambenih, poslovnih, gospodarskih i pomoćnih objekata.

Pravo sudjelovanja u postupku javnog nadmetanja imaju fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima mogu steći pravo vlasništva na nekretninama koje su predmet prodaje putem ovog javnog oglasa.

Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cijene u postupku javnog nadmetanja.

Uvjeti prodaje ostalog građevnog zemljišta provest će se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, županija, općina i gradova (“Službene novine Federacije BiH“, br. 17/14) i odredbama Odluke Općinskog vijeća Općine Tomislavgrad o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog ostalog građevnog zemljišta u vlasništvu općine Tomislavgrad broj:01-02-1172/17 od 17.5.2017.godine.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u Večernjem listu, na oglasnoj ploči Općine Tomislavgrad, Radio postaji Tomislavgrad i na www. Tomislavgrad.gov.ba.

Prijave sa naprijed navedenim dokazima slati u zatvorenim omotnicama preporučeno poštom, na adresu Općina Tomislavgrad Mijata Tomića 108, 80240 Tomislavgrad Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za raspolaganje nekretninama Općine Tomislavgrad sa naznakom "Prijava na Javni oglas za prodaju neizgrađenog ostalog građevnog zemljišta u vlasništvu Općine Tomislavgrad putem javnog nadmetanja - licitacije“ „NE OTVARATI“ ili se predaje Prijemnom uredu Općine Tomislavgrad – Centar za pružanje usluga građanima, najkasnije do 19.09.2017. godine do 14,30 sati.

Na poleđini omotnice obavezno naznačiti ime i prezime odnosno firmu, adresu i kontakt telefon.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.

Gdje ste?

Vi ste na pravom mjestu, a pred vama je redizjanirani duvanjski portal, namijenjen, prije svih, onima rođenim na Duvanjskom polju ili porijeklom iz ovoga, prirodnim ljepotama i poviješću, bogatog kraja. 

Pratite nas.

 
Top