TKO JE BIO NAJUSPJEŠNIJI POLITIČAR NA PODRUČJU OPĆINE TOMISLAVGRAD U 2017. GODINI?
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
 

Općina Tomislavgrad objavljuje konkurenstski zahtjev za dostavu ponuda za preuređenje škole u Mrkodolu- ponovljeni postupak.Ponuditelj dostavlja ponudu u izvorniku i jednom presliku, na kojima će jasno pisati: "IZVORNIK PONUDE" i "PRESLIK PONUDE". Izvornik i preslik ponude trebaju biti zapečaćeni u jednoj neprovidnoj koverti, s pečatom i potpisom ponuditelja, imenom i adresom ponuditelja, na kojoj će stajati naznaka: „PONUDA ZA PPREUREĐENJE ŠKOLE U MRKODOLU“ - NE OTVARAJ

Rok za dostavljanje ponuda je 20.12.2017. do 12:00 sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuditelju neotvorene.

Javno otvaranje ponuda održat ce se 20.12.2017. u 12:05 sati , u prostorijama ugovornog tijela na adresi: Općina Tomislavgrad, Mijata Tomića 108, Tomislavgrad, ured 42.

U prilogu se nalazi Konkurentski, Obavijest o nabavi, Predmjer i Tlocrt.

Gdje ste?

Vi ste na pravom mjestu, a pred vama je redizjanirani duvanjski portal, namijenjen, prije svih, onima rođenim na Duvanjskom polju ili porijeklom iz ovoga, prirodnim ljepotama i poviješću, bogatog kraja. 

Pratite nas.

 
Top